Als MVP sluit ik 2 sensoren aan (DS18B20 en TSL2561) die respectievelijk de temperatuur en de lichtsterkte meten. Voor beide sensoren hou ik de historiek bij in een database. Deze historiek wordt per sensor in een grafiek weergegeven op de website.

Schakeling MVP
Schakeling MVP
Categories: Project1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *